LOs andre vice ordförande på första maj: ”Det är arbetare som får betala ojämlikhetens pris”

Ojämlikhet och växande klyftor stod i huvudfokus när LOs andre vice ordförande, Berit Müllerström, förstamajtalade i Lerum och Härryda.  

-Det är arbetare som får betala ojämlikhetens pris. Därför är kampen för ett jämlikt Sverige så viktigt för LO. Det är allvar nu. Nu är tiden inne för de riktigt stora reformerna, sa Berit Müllerström.

Berit Müllerström lyfte även en rad konkreta förslag för att komma åt de växande klyftorna runt om i Sverige, bland annat LOs krav på skattestopp till kommuner. 

-Öka statsbidragen till kommunerna. Nu växer Sveriges befolkning och ekonomi snabbt. Då behöver staten ta ett större ansvar för välfärden.

Läs hela talet här

Kontaktperson Clara Bergström, webbredaktör LO, 070-628 84 76

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera