LOs chefsekonom: Tillsätt en parlamentarisk utredning om finanskrisen

LOs chefsekonom Lena Westerlund uppmanade idag på ett seminarium i Almedalen de rödgröna att vid en valseger tillsätta en parlamentarisk utredning om finanskrisen.- Den norska regeringen tillsatte snabbt en bred finanskriskommission där ekonomer från olika samhällsintressen, inte bara från finansbranschen, ingick. LO-ekonomerna har tidigare efterlyst en parlamentarisk utredning i Sverige, men utan att få gehör från den borgerliga regeringen. De finansiella regleringarna och övervakningen är en viktig fråga för löntagarna de kommande åren som måste stå kvar högt på den politiska dagordningen, säger Lena Westerlund.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar