LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, besöker Örebro

Onsdag den 28 mars besöker LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, Örebro för att göra arbetsplatsbesök.

Program
Kl. 9.20 Besök hos Praktikcentrum, Argongatan 41 Vivalla företagsby.
Pressen är välkommen från cirka kl 10.15

Kl 10.45 Besök på pallterminalen, Posten på Truckgatan 1. Pressen är välkommen före och efter besöket.

Information
Camilla Andersson LO-distriktet Örebro och Värmland
Tel 0586-219506 eller 070-638 55 95, camilla.andersson@lo.se
Kristina Mårtensson, LO, kristina.martensson@lo.se 070-315 26 92

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera