LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, besöker Trollhättan

Tisdag den 27 mars besöker LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, Trollhättan för att göra arbetsplatsbesök och för att delta vid Representantskapsmötet för Industrifacket Metall, Norra Älvsborg.

Program
Kl 9.00 - 11.30 Arbetsplatsbesök på Vargön Alloys AB, 468 80 Vargön. Företaget är Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Ferrolegeringar är nödvändiga råvaror för stålindustrin. Pressen är välkommen.

Kl 12.30 Pressträff i Folkets Hus, Kungsgatan 25, Trollhättan.

Kl 13.00 Representantskapet för Industrifacket Metall Norra Älvsborg på Folkets Hus, Kungsgatan 25, Clio, Trollhättan. Pressen är välkommen.

Information:
Leif Håkansson, telefon 0520-48 94 12, leif.hakansson@ifmetall.se
Lise-Lott Hansson, telefon 070-290 26 11, lise-lott.hansson@lo.se

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera