LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin på European Social Forum i Malmö

I samband med öppningen av European Social Forum talade Wanja Lundby-Wedin om behovet av en stark europeisk facklig organisation. -Europa är inte fredat från angrepp på de fackliga rättigheterna, även här förhindras arbetare från att förbättra arbetsvillkoren och skapa jämlikhet och rättvisa villkor.Under rubriken ”Solidarity works” är LO med och arrangerar åtta seminarier om arbetares rättigheter och villkor. Seminarierna hålls under torsdagen och fredagen i Enskifteshagen i Malmö.För mer information kontakta LOs pressinformation

Ytterligare information om European Social Forum finns på http://www.esf2008.org/

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera