LOs representantskap våren 2012

Onsdag den 25 april samlas LOs representantskap i Stockholm.


Tid: Onsdag den 25 april klockan 10.00 – 12.30

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Representantskapet är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter.

Välkomna!

Representantskapet kommer att direktsändas i LOs webb-tv på www.lo.se
På LOs hemsida hittar du även dagordningen till representantskapet.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera