LOs styrelse rekommenderar förbundssamordnade förhandlingar.

LO-styrelsen har idag beslutat att rekommendera förbundssamordnade avtalsförhandlingar. Beslut om samordning och vad den ska innehålla fattas definitivt av LOs representantskap den 29 augusti.

LOs styrelse vill begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO-styrelsen begränsa till maximalt två år.

Ett förbundsgemensamt agerande i syfte att motverka de könsmässiga löneorättvisorna föreslås också. Ett särskilt utrymme ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönad.

Rekommendationerna innehåller också krav på förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LOs styrelse att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100 procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

Lönekraven vill LO-styrelsen återkomma till och rekommenderar därför representantskapet att ge LO-styrelsen mandat att fatta beslut om detta.

Förslaget kommer att behandlas av LOs representantskap när de sammanträder i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm måndagen den 29 augusti klockan 13.00

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera