LOs vice ordförande Ulla Lindqvist om regeringens förslag till förändrad sjukförsäkring: - Kosmetiska förändringar för att stilla kritiken

Regeringen presenterar idag en rad förslag på förändringar som framåt hösten ska genomföras i den hårt kritiserade sjukförsäkringen. Regeringen har i viss mån tagit till sig av kritiken från bland andra LO. Men utöver en retorisk omsvängning är regeringens förslag tandlös kosmetika som verkar syfta till att tysta kritikerna menar LO som tycker att regeringens måste göra mer genomgripande förändringar i sjukförsäkringen.För mer information kontakta LOs pressinformation

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar