Mot diskriminering – för allas lika värde och rätt LO-ledningens deltagande på Pride 2007

Torsdagen den 2 augusti från klockan 18.00 kommer LOs andre ordförande Ulla Lindqvist att finnas i LOs tält i Pridefestivalens Pride park. Ulla Lindqvist kommer också att delta i Prideparaden lördagen den 5 augusti.- Jämställdhetsfrågorna är mycket viktiga och måste komma mer i fokus, till exempel på ett sådant arrangemang som Pride, säger Ulla Lindqvist. Om bristande kunskaper och insikter om homo-, bi- och transsexuellas situation kopplas till det faktum att kvinnor underordnas män drabbas de kvinnor som är homo-, bi- och transsexuella i dubbel bemärkelse.

Förutom ovanstående kommer Ulla Lindqvist att delta i seminariet:

Ska alla vara lika (i arbetslivet)? Tid och plats: Torsdagen den 2 augusti, 16-17. STREET, Hornstulls strand 4 Moderator: Anders Selin Medverkande: Hans Ytterberg (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning – HOMO) Ulla Lindqvist (LOs andre ordförande) Elisebeth Markström (s-riksdagsledamot, Justitieutskottet) Sören Juvas (förbundsordförande RFSL) Riikka Ylijukuri (ordförande Gaypoliserna) Frågeställning: Det finns en mängd planer – om jämställdhet, om integration, om likabehandling med mera men finns det någon plan som tar bäring på hur man ska ta tillvara på människors olikheter?

Kontakta LOs pressinformation för mer information.Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera