När politiken kom till köksbordet – om framtidens familjepolitik

LO bjuder in till en diskussion om familjepolitikens syfte och mål. Hur utformar vi en familjepolitik som svara mot såväl jämställdhetspolitiska och samhällsekonomiska mål som önskan om högre livskvalitet. Det är dags för politiken att åter ta plats vid köksbordet.

Vid seminariet berättar Gertrud Sigurdsen om LOs arbete för att bygga ut barnomsorgen under 1960- och 70-talet. LO presenterar förslag för att föra familjepolitiken framåt.

Seminariet avslutas med en paneldebatt mellan forskare, fackliga och politiska företrädare.

Deltagare:
Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande
Gertrud Sigurdsen, f.d. socialminister och tidigare verksam vid LO
Joa Bergold, utredare LO
Lena Sommestad, ordförande s-kvinnor
Sakarias Winberg, ledamot i kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp
Tommy Ferrarini, docent Institutet för social forskning (SOFI)

Moderator:
Karin Thorasdotter, Arena Idé


Tid: Onsdagen den 7 mars 2012, kl 13.00–16.00
(Kaffe och bullar serveras i pausen)

Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18 i Stockholm

Anmälan till Therese Roselin-Göthe på e-post therese.roselin-gothe@lo.se

Välkomna!

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera