Ny LO-rapport: Dåliga villkor för utstationerad utländsk arbetskraft från EU

I en rapport som LO släpper idag ges en kvalificerad bild av hur omfattande utstationering av utländsk arbetskraft från EU är inom LO-förbundens branscher. Rapporten, Gäst i verkligheten – om utstationerad arbetskraft i praktiken, visar bland annat att andelen utstationerade arbetstagare inom byggsektorn utgör närmare 19 procent av den totala arbetskraften. Inom skogsbruket är siffran 11 procent. I övriga branscher är andelen utstationerade mer blygsam.

- I de branscher där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande är det uppenbart att motivet bakom utstationeringen många gånger är att pressa ner arbetskraftskostnaderna, säger LOs jurist Claes-Mikael Jonsson som står bakom undersökningen.

Rapporten beskriver även det fackliga arbetet för att säkerställa att utstationerad arbetskraft får lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Att upprätthålla arbetsvillkoren på svensk arbetsmarknad kräver omfattande fackliga insatser i de branscher där utstationeringen är betydande.

- Det är uppenbart att den ökade internationaliseringen av svensk arbetsmarknad, med fler utländska aktörer i Sverige, krävs att regelverken som omger kollektivavtalen stärks. Förändrade förutsättningar kräver nya regelverk i som bidrar till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden, däribland huvudentreprenörsansvar och en stärkt anmälningsplikt för utländska företag, säger Claes-Mikael Jonsson.

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information kontakta LOs presstjänst 08-796 26 90 eller LOs jurist Claes-Mikael Jonsson, 076-119 26 31.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar