Ny rapport: Om kvinnors och mäns inflytande och makt inom LO

Välkommen till ett seminarium om LOs framtid ur ett jämställdhetsperspektiv. I en ny rapport, ”Jämställd representation 2013 – om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO” studeras kvinnors och mäns representation på alla nivåer inom LO och LO-förbunden.

Med rapporten som utgångspunkt ställer vi frågan vad behöver göras för att uppnå verklig jämställd representation? Vilka verktyg finns det och vad kan man lära av andra organisationer? Vad säger forskningen?

Medverkande:
Lenita Freidenvall, doktor i statsvetenskap, expert på kvinnors politiska representation
Lina Thomsgård, initiativtagare till Rättviseförmedlingen
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Joa Bergold, jämställdhetspolitisk utredare, LO
Emil Johansson, statsvetare och rapportförfattare

Moderator:
Karin Thorasdotter, Arena Idé

Tid: Onsdag 6 november kl 9:30 – 11:00
(Kaffe och smörgås serveras från kl 9:00)

Plats: Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan: gun-britt.karlsson@lo.se

Seminariet webb-sänds på lo.se

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera