Pressinbjudan Debatt om Decent Work mellan Wanja Lundby-Wedin och Sven-Otto LittorinDecent Work – det goda arbetet – kan bara existera om de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet respekteras på den lokala och globala arbetsmarknaden. Så är det inte idag och resultatet är negativ konkurrens, social utslagning och utanförskap.

Vilka är hoten mot Decent Work i Sverige och Europa? Vad gör den svenska regeringen för att främja Decent Work?

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin och LOs ordförande och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin debatterar.

Datum: Måndagen den 6 oktober Tid: 08.45 – 10.15. Plats: LO, Barnhusgatan 18, Gästvåningen, 5 trappor. Medverkande: LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Moderator: Anna Danielsson, frilandsjournalist.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera