Pressinbjudan LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos. Hur kan vi förvänta oss att Sveriges ekonomi utvecklas? Fortsätter de goda tiderna eller finns det risk för överhettning? I rapporten finns bland annat ett avsnitt om löner och årets avtalsrörelse.Plats: LO-huset, inforum, Barnhusagatan 18

Medverkande: Dan Andersson, LOs chefekonom, Lars Ernsäter, LO-ekonom och Mats Morin, LO-ekonom.

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera