Pressinbjudan ”När musiken tystar – en rapport om den globala finanskrisen”

Välkommen till ett samtal om rapporten ”När musiken tystar – en rapport om den globala finanskrisen”.Författare är Ola Pettersson, LO-ekonom.

Rapporten kommenteras av Martin Blåvarg, chef för kreditrisker Handelsbanken, tidigare chefsekonom Finansinspektionen.

Därefter leder Anders Billing, redaktionschef Affärsvärlden, ett samtal om rapporten, med möjlighet för frågor från press och publik.

Tid: torsdagen den 11 juni, 09.00. Plats: Gästvåningen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm.

Program:

08.30-09.00: Kaffe och smörgås

09.00-09.10: Ola Pettersson presenterar rapporten

09.10-09.30: Martin Blåvarg kommenterar

09.30-10.00: Anders Billing leder samtal och frågor

Föranmälan görs till birgitta.ekstam@lo.se

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar