Pressinbjudan: Seminarium om LOs kongressrapport Fler jobb-bättre jobb

Hur kan vi skapa både fler och bättre jobb i Sverige? Den frågan står i fokus för denna kongressrapport till LOs kongress 2008. Rapporten har skrivits mot bakgrund av fackföreningsrörelsens uppfattning att vi behöver fler jobb, men att det inte får ske till vilket pris som helst.1. Arbetsmarknad och sysselsättning – hur ska det bli fler jobb i Sverige? 2. Arbetsliv och produktivitet – hur ska jobben bli bättre? 3. Arbetslinjen och välfärden – hur behandlas de som saknar arbete?

Program

9.30 Inledning Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande.
9.40 Presentation av rapporten, Irene Wennemo, Näringspolitisk chef LO.
10.10 Kommentar till kapitlet Arbetsmarknad och sysselsättning, Erik Åsbrink, Fd finansminister.
10.30 Kommentar till kapitlet Arbetsliv och produktivitet, Anna Ekström, SACO-ordförande.
10.50 Kommentar till kapitlet Arbetslinjen och välfärden, Joakim Palme, Vd Institutet för framtsidsstudier.
11.10 Panelsamtal om rapporten, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande; Karl-Olof Stenkvist, vice Vd Teknikföretagen; Thomas Östros, vice ordförande Riksdagens Näringsutskott.
12.00 Avslutning – Lunch

Moderator: Patrik Peter, frilansjournalist

Datum: Onsdagen den 7 november

Plats: LOs innergård, Barnhusgatan 18

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera