Pressinbjudan till seminarium om sjukförsäkringen: Rehabilitering och omställning för en dynamisk arbetsmarknad

LOs seminarium om ”rehabilitering och omställning för en dynamisk arbetsmarknad” vill ge en bild av vilka investeringar i rehabilitering och omställning som krävs för att Sverige ska klara konkurrenskraften även i framtiden. Vi vill också diskutera de rehabiliteringsbrister som finns i dagens sjukförsäkring.Plats: LO-huset, Gästvåningen, 5 tr, Barnhusgatan 18 i Stockholm

Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande; Christer Ågren, vVD Svenskt näringsliv; Niklas Hjert, PTK; Tomas Eneroth, riksdagsledamot Soci-aldemokraterna; Emma Henriksson, riksdagsledamot Kristdemokraterna; Joa Bergold, Utredare LO

Moderator för seminariet är Tobias Gerdås, Kommunikatör LOVälkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar