Så vill LOs ordförande stärka kvinnors arbetsliv

Sätt stopp för de otrygga anställningarna, förbättra a-kassan, höj pensionerna, ge rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och inför en egenmaktsreform på arbetsmarknaden. Dessa fem krav för att stärka kvinnors arbetsliv ställer LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldssons i sitt tal på första maj.   

- Vi ska göra allt för att kvinnor ska ha samma makt och inflytande på arbetsmarknaden som män. Vår främsta fackliga kamp de närmaste åren är kvinnornas kamp, säger Karl-Petter Thorwaldsson.   

För att uppnå detta presenterar Karl-Petter Thorwaldsson fem punkter som ska stärka kvinnor i arbetslivet. Det handlar bland annat om att fler ska omfattas av a-kassan, att arbetsgivare som inte anställer tillsvidare ska betala högre arbetsgivaravgift och att pensionen ska höjas.   

- Det är inget annat än ett skitarbetsliv för kvinnor. Så länge kvinnor har mindre makt än män är det vårt förbannade ansvar att bekämpa detta, säger Karl-Petter Thorwaldsson.      

LOs fem krav för att stärka kvinnors arbetsliv  

1. Inför en egenmaktsreform på arbetsmarknaden!    
- Inför rätt för del- och visstidsanställda att säga upp sig på dagen! 
- Stärkt omställning och rätt till vidareutbildning.  
- Den som vidareutbildar sig ska ha rätt till en rimlig månadsinkomst under studietiden.    

2. Sätt stopp för de otrygga anställningarna!  
Detta ska bort: 
- Hyvling! 
- SMS-anställningarna! 
- Allmän visstid! 
- Inför högre arbetsgivaravgift för anställningar som inte är tillsvidare. 

3. Arbetslöshetsförsäkringen ska kraftigt förbättras! 
- Ändra kraven för kvalificering till a-kassan så att det blir lättare att ta sig in i a-kassan för den som jobbat deltid under en kortare period.   
- Gör fler arbetsmarknadsprogram a-kassegrundande.  

4. Barnomsorg på obekväma arbetstider! 
Rätt till barnomsorg på kväll och helg.  

5. Höj pensionen! 
- Pensionen ska vara minst 70% av lönen!  
- Staten ska höja inbetalningarna till pensionen med 2%. 

    

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera