Seminarium När arbetskraftskostnaderna pressar priset en genomlysning av offentliga investeringar i infrastruktur

LO har tillsammans med Transport, Byggnads och Seko:s lokalavdelningar gjort en genomlysning av offentliga satsningar på infrastruktur där Banverket och Vägverket står som beställare. De studerade infrastrukturprojekten är Citytunneln i Malmö samt Norra Länken och Citybanan i Stockholm.


I en paneldebatt diskuteras vilka åtgärder som är nödvändiga för att skapa ordning och reda på den del av arbetsmarknaden som berörs av utstationerad arbetskraft.

Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Hans Tilly, ordförande Byggnads Claes-Mikael Jonsson, jurist LOs arbetslivsenhet Thord Pettersson, utredare LOs arbetslivsenhet samt företrädare från Seko och Transport.

Tid: Tisdagen den 10 augusti, kl 13.00-15.00.
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm. Gästvåningen.

Föranmälan görs till camilla.alm@lo.se.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar