Seminarium om fackföreningarnas roll för demokratiska förändringar och i försvaret av de mänskliga rättigheterna

Fackföreningarna har historiskt sett varit måltavla för diktaturer världen över. De fackliga rättigheterna måste ständigt försvaras även i länder med ett demokratiskt styre och fackföreningarna spelar i många länder en viktig roll i försvaret av de mänskliga rättigheterna.

När: Torsdagen den 15 mars, kl. 9.00-12.15 med efterföljande lättare lunch.

Var: Gästvåningen, 5 tr, LO-borgen, Norra Bantorget, Stockholm.

Hur: Anmälan via e-post till henrik.janbell@haraldedelstam.org

Medverkande
Henrik Janbell, ordförande för Stiftelsen Harald Edelstam
Wanja Lundby-Wedin,
ordförande för LO i Sverige
Anders Ferbe,
ordförande för IF Metall
Arne Ruth
, tidigare redaktionschef på Dagens Nyheter
Kari Tapiola,
Särskild rådgivare till generaldirektören för ILO (”International Labor Organisation”)
Caroline Edelstam,
vice ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam och ordförande i Edelstamprisets prisjury


Stiftelsen Harald Edelstam har till minne av diplomaten och ambassadören Harald Edelstam instiftat ett internationellt pris, Edelstampriset, som delas ut för exceptionella insatser och stort civilkurage till försvar av mänskliga rättigheter. Edelstam är mest känd för att ha räddat livet på fler än tusen människor under Augusto Pinochets militärkupp i Chile 1973 samt på ett hundratal motståndsmän och judar under andra världskriget i det naziockuperade Norge. Se vidare på: www.edelstamprize.org.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Stiftelsen Harald Edelstam i samarbete med IF-Metall och LO.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar