Socialdemokraterna och LO kräver socialt protokoll i EU för trygga jobb

Full sysselsättning är vårt övergripande politiska mål. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går för oss före allt annat. Jobben ska sättas främst i politiken.

Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU. Ett socialt protokoll kan skapa en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EU:s inre marknad.

Vid en eventuell fördragsändring i EU kommer Socialdemokraterna att ställa krav på att ett socialt protokoll införs i EU och villkora en fördragsändring med ett socialt protokoll.

- Detta är en mycket viktig överenskommelse. Ett socialt protokoll skulle inte lösa alla problem på den europeiska arbetsmarknaden, men det skulle stärka löntagarnas ställning, säger Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.

- I en tid då allt fler arbetstagare upplever att deras löner och arbetsvillkor är satta under press är det viktigt att vi tar strid för en politisk förändring, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Om vi menar allvar med att vi ska konkurrera med kunskap och kompetens måste incitamenten på marknaden förändras. Idag kan oseriösa företag tjäna stora pengar på låga löner, usla arbetsvillkor och skattekonkurrens.

Beslutet att villkora en fördragsändring är kopplat till fullständiga fördragsändringar som går igenom det ordinarie ändringsförfarandet med konvent och efterföljande regeringskonferens. Mindre ändringar inom ramen för det förenklade ändringsförfarandet ska bedömas från fall till fall.

Arbetsgruppens rapport innehåller en rad förslag för att stärka EUs sociala dimension. Rapporten bifogas pressmeddelandet.

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.