Tak för fattigdom

LOs tidigare chefsekonom Dan Andersson har skrivit boken Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin. LO bjuder i samarbete med Arena Idé in till samtal kring boken.

År 1990 var sju av hundra fattiga. År 2030 kan 19 av hundra vara fattiga. Fyra av hundra hade år 1990 mycket goda inkomster. År 2030 kan det vara tio av hundra. I Sverige har den rikaste procentens andel av fäörmögenheten mer än fördubblats på 30 år. Frågan är: Om fattigdom och rikedom är på väg mot nivån före rösträttens införande, hur fungerar då demokratin?

Tid: 2 februari kl 12:30 – 14:00
Plats: Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande:
Karolina Ekholm, statssekreterare, Finansdepartementet
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala Universitet
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal

Moderator: Lisa Gemmel, chefredaktör Dagens Arena.

Obligatorisk föranmälan: Anmäl dig här

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera