Vad är egentligen rättvis lön?

Av lönebildningens många funktioner är den rättvisa fördelningen kanske den mest påtagliga. Allt för sällan diskuteras dock vad som egentligen menas med rättvisa löner. I rapporten Fem nyanser av rättvisa tar Carl-Henric Grenholm, professor i etik och teologi vid Uppsala universitet, upp just den frågan. Kan man exempelvis förlita sig på att marknadskrafterna ger en rättvis fördelning? Och vilka teorier och tankar om människan ligger bakom sådant som individuell lönesättning?

Rapporten, som är skriven inom ramen för LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, presenteras vid ett seminarium i LO-huset.

Tid: tisdagen den 1 december kl 14.00 – 16.00 (kaffe från 13.30)

Plats: LO-huset, plenisalen

Medverkande:
Carl-Henric Grenholm, Uppsala universitet.
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Helle Klein, journalist och debattör
Göran Greider, författare och journalist

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO

Välkomna!

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera