Bättre inomhusklimat på Rosenlunds sjukhus

Locum bygger om ventilationen i huvudbyggnaden på Rosenlunds sjukhus och installerar samtidigt ny värmeåtervinning. Ombyggnaden innebär att inomhusklimatet i lokalerna blir bättre och att energiåtgången minskar betydligt.

Förbättringen av inomhusklimatet innebär bland annat att det blir lättare att anpassa värme och kyla efter de förhållanden som råder i varje lokal. Det i sin tur ökar komforten för patienterna och förbättrar arbetsmiljön för personalen. Landstingets energikostnad sänks också med närmare en miljon kronor per år. Bakgrund Den befintliga ventilationsanläggningen i huvudbyggnaden på Rosenlunds sjukhus är 30 år gammal. Eftersom dagens krav beträffande energieffektivitet och inomhusklimat är betydligt större än på 1970-talet är anläggningen uttjänt och måste därför bytas ut. Byggprojektet inleddes i juli 2005 och beräknas vara klart i mars 2007. Landstingets totala investering uppgår till cirka 27 miljoner kronor.

Om oss

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,4 miljoner m2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Prenumerera

Dokument & länkar