Locum inleder samarbete med Ungdomens Miljöriksdag

Ungdomens Miljöriksdag (UMR) och Locum inleder ett samarbete för att öka skolungdomars intresse och engagemang kring hållbar utveckling. Fokus ligger på miljöfrågor som berör hus och fastigheter.

- Locum har bred erfarenhet inom förvaltning, utveckling och drift av fastigheter. Målet med projektet är att kunna ta tillvara och överföra denna kunskap till skolelever i 14-19-årsåldern, säger Jimmy Sjöblom, projektledare på UMR. - Lärarkåren efterfrågar undervisningsmaterial kring hållbar utveckling som kan omsättas i praktisk undervisning. Med UMR:s och Locums samlade kompetens kring dessa frågor kan vi tillsammans erbjuda en bra resurs för skolorna, fortsätter Jimmy Sjöblom. - För oss är det betydelsefullt att ha kontakt med ungdomar och studerande. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och för att skapa en hållbar utveckling. Att väcka intresset tidigt hos skolungdomar borgar för ett bättre miljötänkande i framtiden, säger Locums vice VD Tommy Hoff. - Att minska energianvändningen i fastigheter är en viktig fråga för oss. Inom det området och andra områden som berör den bebyggda miljöns påverkan på människors vardag kan vi bidra med vår erfarenhet, fortsätter Tommy Hoff. Samarbetets första fas går ut på att distribuera ett antal frågor och svar om hållbarhet ur ett fastighetsperspektiv, dels på Locums webbplats och direkt till de UMR-medverkande skolorna.

Om oss

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,4 miljoner m2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Prenumerera

Dokument & länkar