Locum säljer resterande delar av Finsta Naturbruksgymnasium

Locum säljer resterande delar av Finsta Naturbruksgymnasium Locum har i dagarna sålt resterande delar av Finsta Naturbruksgymnasium. Köpare är även denna gång Jonas Sandgren, jordbrukare och grisuppfödare, på Kragsta. Köpeskillingen uppgår till 11,5 Mkr och tillträdet sker så snart fastighetsbildning vunnit laga kraft. Försäljningen innebär att landstinget nu har avvecklat allt engagemang vid före detta Finsta Naturbruksgymnasium. De nu sålda delarna av Finstaegendomen är centrumdelen som bl.a. består av huvud-byggnad, elevbostäder och ett antal skolbyggnader. Köpeskillingen uppgår till 11,5 Mkr och omfattar drygt 8 hektar och ett byggnadsinnehåll på ca. 5.300 m2. De delar av centrumdelen som har anknytning till Heliga Birgitta och hennes födelsegrotta har Norrtälje kommun förvärvat i ett tidigare skede. Köpet är ett kompletteringsköp till Sandgrens tidigare förvärv av naturbruksgymnasiets jordbruksdel om ca. 600 hektar. Enligt den nya ägaren ska en stor del av fastigheten nyttjas för grisuppfödning och den nu förvärvade centrumdelen för uthyrningsverksamhet. Försäljningen grundar sig på Stockholms läns landstings beslut att lägga ned Finsta Naturbruksgymnasium. För att säkerställa utbildningens kvalitet under nedläggningstiden har avvecklingen skett successivt. Den sista kursen på skolan tog examen i april 2003. Ytterligare information: Ingemar Ziegler, VD 08-690 70 01, 070-484 70 01 Anders Örvell, Förvaltare 08-690 74 52, 070-484 74 52 Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40 www.locum.se Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,4 miljoner m2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,4 miljoner m2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Dokument & länkar