LOFT PÅ BORGEBY FÄLTDAGAR 24-25 JUNI

Den 24-25 juni är LOFT – lantbrukare och forskare tillsammans, på Borgeby Fältdagar, en av Europas största lantbruksmässor i fält. I montern visas bland annat ett bandställ för traktorer och besökarna kan ställa frågor om lantbruksforskning till över 40 forskare och LOFT-ambassadörer. I seminarietältet håller LOFT korta föredrag om grödor från åker till energi, växtpatologi, växtförädling, bladlöss, biogas, maskinkostnader och växter som pratar.

Årets tema för Borgeby Fältdagar är uthålligt jordbruk med fokus på områden som växtnäring, växtskydd och energi, främst biogas. I LOFTs monter visar bland annat forskare från JTI upp ett bandställ för traktorer som kan minska markpackningen och besökarna kan diskutera mark och maskiner, bioenergi och hållbarhet, odling samt växtskydd med över 40 forskare och LOFT-ambassadörer på plats. I år är det hela sju organisationer som är med i LOFTs monter, och för Värmeforsk och Formas är det första gången som de är med. Under dagarna kommer Värmeforsk att presentera sitt forskningsprogram Grödor från åker till energiproduktion. I seminarietälten håller LOFT ett antal korta föredrag om grödor från åker till energi, växtpatologi, växtförädling, bladlöss, biogas, maskinkostnader och växter som pratar. Onsdag 24 juni, seminarietält Axet 14.30 Grödor från åker till energi - resultat från Värmeforsks program, Carina Gunnarsson, JTI, Uppsala 15.00 Växtpatologi - från fält till lab och tillbaka igen, Lina Grönberg och Anna Berlin, SLU, Uppsala 15.30 Växter som pratar och vilken nytta vi kan ha av det, Lisbeth Jonsson, Södertörns högskola 16.00 Växtförädling för inducerad resistens, Inger Åhman, SLU, Alnarp 16.30 Beteende hos bladlössens naturliga fiender, Robert Glinwood, PlantComMistra Torsdag 25 juni, seminarietält Vippan 13.00 Biogasprocessen - en kossa i tiden, Lotta Levén, SLU, Uppsala 13.30 Grödor från åker till energi, Carina Gunnarsson, JTI, Uppsala 14.00 Kalkylprogram för maskinkostnader, Alfredo de Toro, JTI/SLU, Uppsala 14.30 Kalium i mark och gröda – vad styr halterna?, Magnus Simonsson, SLU, Uppsala LOFT finns i monter 17 i Stortältet och har representanter närvarande från Stiftelsen Lantbruksforskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Formas, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Värmeforsk, Agroväst och PlantComMistra.

Prenumerera

Dokument & länkar