Logic Office Support utvecklar ny tjänst för uthyrning eller överlåtelse av lokaler

Logic Office Support utvecklar ny tjänst för uthyrning eller överlåtelse av lokaler Logic har utvecklat ett tjänstepaket innehållande aktiviteter för att få underhyresgäster eller någon som tar över kontraktet, samt biträde i kontakter med samtliga parter vid kontraktsskrivning/överlåtelse. Hyresgästen har normalt inte kunskapen att dela av lokalen, hitta ny hyresgäst eller hantera en överlåtelse. Många företag har under högkonjunkturen hyrt stora och dyra lokaler med långa avtal. När konjunkturen viker är företagen tvingade att bli mer kostnadseffektiva. Personalneddragningar gör att lokalerna blir för stora. Detta kan innebära att lokaler måste överlåtas eller delar måste hyras ut. - " Vi hoppas kunna hjälpa företag i behov av lokalanpassning i samband med förändringar i verksamheten, utan att detta menligt påverkar företagets kärnaffärer. Vi undanröjer också inlåsningsproblemet, och ökar rörligheten på marknaden." säger Erik Dellner, VD Logic Office Support AB Logic Office Support AB finns sedan 4 år tillbaka i Stockholm och Karlskrona. Målsättningen är att underlätta expanderande företags ny - eller ometableringar och ta ett helhetsansvar inom områden där uppdragsgivaren saknar egen kompetens och tid för genomförande. Verksamheten har varit framgångsrik och vuxit kraftigt sedan starten, med kunder som t.ex. Observer AB, Lucent Tech., Cybernetics, Poolia mfl För ytterligare information kontakta: Erik Dellner, VD Logic Office Support AB, tel 08-55600680, 0733-109190 emailadress: erik@logicoffice.se Renée Eliasson, Informationsansvarig Logic Office Support AB, tel 08- 55600680, 070-662 89 03 emailadress: renee@logicoffice.se http://www.logicoffice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00630/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00630/bit0001.pdf

Dokument & länkar