Årsredovisning och Koncernredovisning 2017-08-25 -- 2017-12-31

Se årsredovisning Logistri Fastighets AB (publ) 556122-8654 i bifogad pdf.

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar