Marknadsmeddelande 154/18 - Logistri Fastigheter AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 juni 2018

Enligt beslut på årsstämman den 9 april 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 juni 2018.

Utdelningens storlek är 2,25 SEK per aktie.

Detta är det andra utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: LOGIST
ISIN-kod: SE0010414615
Orderboks-ID: 41FB
CFI: ESVUFR
FISN: LOGISTRIFA/SH
Utdelning; 2,25 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 juni 2018

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.