Marknadsmeddelande 82/18 – Logistri Fastighets AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 10 april 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 9 april 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 10 april 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 9 april 2018.

Utdelningens storlek är 2,25 SEK per aktie.
Detta är det första utdelningstillfället utav föreslagna fyra kontantutdelningar.
Avstämningsdag är den 11 april 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: LOGIST
ISIN-kod: SE0010414615
Orderbok-ID: 41FB
CFI: ESVUFR
FISN: LOGISTRIFA/SH
Utdelning: 2,25 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 10 april 2018

Stockholm den 4 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.