Chefsrockad i Loomis

Jarl Dahlfors, vice VD och regionchef för verksamheten i USA, har utsetts till VD och koncernchef för Loomis. Han tillträder sin befattning senast den 1 september 2013 och efterträder då Lars Blecko.

Samtidigt tillträder Lars Blecko befattningen som vice VD i Loomis-koncernen och regionchef för USA, med placering i Houston, Texas.

– Lars har gjort ett strålande arbete som koncernchef för Loomis, och har levererat en obruten serie av rörelsemarginalförbättringar sedan han tillträdde 2008. Loomis har nått de mål som vi har satt upp under Lars ledning, och står väl rustat för kommande års möjligheter och utmaningar. Lars vill nu leva och arbeta i USA under ett antal år. Genom att han tar över som regionchef för vår verksamhet i USA och kvarstår i koncernledningen som vice VD skapas kontinuitet i och med att hans kompetens och ledarskap kommer att fortsätta att komma Loomis till gagn, säger Alf Göransson, styrelseordförande i Loomis AB.

– Jarl och jag har jobbat mycket nära ihop de senaste fem åren när vi har omstrukturerat och utvecklat Loomis. När jag nu väljer att sluta som koncernchef, för att jobba mer operationellt i USA, är Jarl en naturlig efterträdare, säger Lars Blecko.

Jarl Dahlfors, anställdes i Loomis 2007 som CFO, och har tidigare bland annat arbetat som CFO i Attendo Group samt i EF Education.

– Jarl har en lång erfarenhet från tjänstesektorn och har utvecklat verksamheten i Loomis i USA både operativt och lönsamhetsmässigt under de senaste åren. Som vice VD i koncernen samt i sin tidigare roll som CFO, har Jarl skapat sig en djup kunskap om Loomis verksamhet, säger Alf Göransson.

2013-02-06

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: +46 (0) 10 470 30 00

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 kl. 08:05.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar