Kallelse till årsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012, kl 17.00 i salen AnnaRella på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Anmälan skall göras senast onsdagen den 2 maj 2012 helst före kl. 16.00.

Som framgår av bifogad kallelse föreligger bland annat följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Styrelsen har föreslagit att utdelning ska lämnas med 3,75 kronor per aktie.
  • Omval av styrelseledamöterna Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko, Marie Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson.
  • Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Införandet av ett incitamentsprogram för 300 av Loomis toppchefer. Närmare villkor framgår av bifogade kallelse.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.loomis.com.

2012-04-03

Lars Blecko
VD och Koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 390 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm

Loomis AB, Gamla Brogatan 36-38 plan 2, Box 702, 101 33 Stockholm
Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar