Loomis AB (publ) emitterar obligationer om 550 miljoner SEK

Obligationslånen har en löptid om 2 år med förfall 27 november 2017. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 80 räntepunkter och likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten.

Emissionen av obligationer om 550 miljoner SEK har genomförts inom ramen för det MTN-program som etablerades under 2014.

Nordea Bank AB arrangerar Loomis MTN-program och agerade tillsammans med Danske Bank A/S som emissionsinstitut för den genomförda emissionen. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

27 november 2015

Anders Haker
CFO

Telefonnummer: 070-810 85 59
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015 kl. 09:35.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.