Loomis delårsrapport januari – mars 2018

Januari – mars 2018
Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 4 486 MSEK jämfört med 4 279 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (3).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 472 MSEK (462) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,8).

Resultat före skatt uppgick till 425 MSEK (405) och resultatet efter skatt var 318 MSEK (290). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,22 SEK (3,85).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 271 MSEK (315) motsvarande 57 procent (68) av rörelseresultatet (EBITA).

[1] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
 

3 maj 2018

Patrik Andersson Anders Haker
Vd och koncernchef Ekonomi- och finansdirektör
 
Mobil: 076-111 34 00                                               
Mobil: 070-810 85 59
E-mail: patrik.andersson@loomis.com E-mail: anders.haker@loomis.com

 

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 15.00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.