Loomis delårsrapport januari – september 2018

Juli – september 2018
Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 4 918 MSEK jämfört med 4 246 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (5).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 626 MSEK (570) och rörelsemarginalen var 12,7 procent (13,4).

Resultat före skatt uppgick till 565 MSEK (518) och resultat efter skatt var 422 MSEK (371). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,61 SEK (4,93).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 430 MSEK (522) motsvarande 69 procent (91) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – september 2018
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 14 212 MSEK (12 870). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (3).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 608 MSEK (1 549) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (12,0).

Resultat före skatt uppgick till 1 542 MSEK (1 387) och resultatet efter skatt var 1 151 MSEK (993). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 15,30 SEK (13,19).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 156 MSEK (1 274) motsvarande 72 procent (82) av rörelseresultatet (EBITA).

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2 november 2018

Anders Haker
IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt