Loomis delårsrapport juli – september 2017

Juli – september 2017
Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 4 246 MSEK (4 200). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 5 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1]uppgick till 570 MSEK (528) och rörelsemarginalen var 13,4 procent (12,6).

Resultat före skatt uppgick till 518 MSEK (533) och resultatet efter skatt var 371 MSEK (391).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,93 SEK (5,20).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 522 MSEK (536) motsvarande 91 procent (102) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – september 2017
Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2017 uppgick till 12 870 MSEK (12 379). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (5) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (5).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1]uppgick till 1 549 MSEK (1 347) och rörelsemarginalen var 12,0 procent (10,9).

Resultat före skatt uppgick till 1 387 MSEK (1 258) och resultatet efter skatt var 993 MSEK (916).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 13,19 SEK (12,18).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 274 MSEK (1 146) motsvarande 82 procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
 

8 november 2017
Patrik Andersson 
Anders Haker
Vd och koncernchef
Ekonomi- och finansdirektör
Mobil: 076-111 34 00 Mobil: 070-810 85 59
E-mail: patrik.andersson@loomis.com E-mail: anders.haker@loomis.com

  
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.