Loomis emitterar företagscertifikat

Loomis har idag genomfört en första emission under ett upprättat program för företagscertifikat.

Programmet ger Loomis möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 1 500 miljoner kronor. Certifikaten kan emitteras med löptider upp till tolv månader. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Loomis basfinansiering, diversifierar bolagets lånestruktur och ger en ökad flexibilitet avseende skuld- och likviditetshantering. Loomis bedömer att programmet kommer att få en positiv påverkan på koncernens finansnetto.

Arrangör av programmet är Nordea och emissionsinstitut är Nordea, Danske Bank och SEB.

2013-02-20

Anders Haker
CFO

Mobiltelefonnummer: 070-810 85 59
Email: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar