Loomis expanderar inom internationell värdehantering genom förvärv av VIA MAT

Loomis har träffat överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i VIA MAT Holding AG (”VIA MAT”). VIA MAT har huvudkontor i Zurich, Schweiz, och är ett av världens ledande företag inom internationell värdelogistik. Köpeskillingen, efter avdrag för förvärvad nettokassa, uppgår till cirka 200 MCHF motsvarande cirka 1 450 MSEK.

Förvärvet innebär att Loomis utökar sitt tjänsteerbjudande till att omfatta International Services utöver de redan befintliga tjänsteområdena värdetransporter och kontanthantering. International Services innefattar tre olika verksamhetsområden; internationella transporter av kontanter och ädelmetaller, förvaring av värdeföremål och övrig logistikhantering.

Genom förvärvet blir Loomis även marknadsledande inom värdehantering på den inhemska schweiziska marknaden där VIA MAT redan idag har en stark position.

De förvärvade årliga intäkterna uppgår till cirka 290 MCHF varav cirka 240 MCHF är hänförliga till International Services och cirka 50 MCHF till den inhemska värdehanteringen i Schweiz.

VIA MAT med dotterbolag har cirka 1 000 anställda med verksamhet i Asien, Sydamerika, Mellanöstern, USA och Europa. Förvärvet innebär att Loomis utökar sin verksamhet till att omfatta ett flertal nya länder samtidigt som Loomis tillförs nya tillväxtmöjligheter.

Rörelsemarginalen i VIA MAT uppgår till cirka 6 procent jämfört med Loomis rörelsemarginal på 9,7 procent för 2013. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv påverkan på Loomis resultat per aktie för 2014.

Den inhemska schweiziska värdehanteringsverksamheten kommer att inkluderas i segment Europa medan International Services kommer att rapporters som ett nytt segment. VIA MAT kommer att konsolideras i Loomis räkenskaper från och med att transaktionen är slutförd och Loomis tillträtt som ägare. Loomis beräknas tillträda som ägare senast den 30 april, 2014. Köpeskillingen kommer att erläggas vid tillträde.

“Förvärvet passar perfekt för Loomis då International Services är en viktig pusselbit i erbjudandet till våra kunder. Förvärvet skapar dessutom ytterligare tillväxtmöjligheter såväl i befintliga som på nya marknader. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med VIA MATs ledningsgrupp och anställda för att tillsammans skapa framgång. Vi är mycket glada över att VIA MAT blir en del av Loomis”, kommenterar Jarl Dahlfors, Loomis VD och koncernchef.    

Slutförandet av förvärvet är avhängigt av myndighetsgodkännande och övriga sedvanliga villkor.

2014-04-04

En press- och analytikerkonferens på telefon äger rum den 4 april kl. 10.00.

Telefonnummer 08-505 201 14, +44 (0) 207 1620 177 eller +1 334 323 6203, konferens id: 943593.

Enskilda intervjuer kan bokas via Carina Cederblad, 08-522 920 53 eller carina.cederblad@loomis.com.

Jarl Dahlfors
VD och koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt