Loomis förvärvar CPoR Devises i Frankrike

Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det franska bolaget CPoR Devises (CPoR). CPoR är en del av Tessi-koncernen som är noterad på Euronext, Paris.

CPoR är ett franskt kreditinstitut som primärt erbjuder tjänster avseende hantering av utländsk valuta men erbjuder även fysiskt guld för investeringssyfte.

Valutatjänsterna inkluderar grossistverksamhet för köp och försäljning av sedlar till banker och växlingskontor, köp och försäljning av utländsk valuta till bankkontor samt säkra värdetransporttjänster avseende sedlar till och från bankkontor i Frankrike och i andra fransktalande områden.  

Bolagets huvudkontor är beläget i Paris, Frankrike och lokalkontor finns i Lyon, Marseille och Nice.

Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 70 MEUR, motsvarande cirka 700 MSEK. CPoR har ca 130 anställda och den årliga omsättningen för 2017 uppgick till ca 37,5 MEUR.

Den förvärvade verksamheten kommer att rapporteras i segment Europa och konsolideras från och med slutförandet av transaktionen. Slutförandet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2018 och är förbehållet av arbetsrättsligt godkännande och godkännande från ACPR, vilket är den franska tillsynsmyndigheten. Köpeskillingen kommer att erläggas vid slutförande av transaktionen. Förvärvet förväntas inte har någon väsentlig påverkan på Loomis resultat per aktie för 2018.

  Genom förvärvet expanderar Loomis erbjudande avseende utländska valutor från Skandinavien till den största turistmarknaden i världen. Förvärvet är helt i linje med vår övergripande strategi och gör det möjligt för oss att ta en aktiv roll på den franska marknaden genom att vi blir en lokal aktör för distribution av utländska valutor till banker och andra kunder. Under CPoRs- och Tessi-koncernens ledning har bolaget blivit ett kvalitetsbolag som idag har stor respekt från både anställda och kunder. Jag är väldigt glad att välkomna alla nya anställda och kunder till Loomis-koncernen och jag ser fram emot att fortsätta utveckla affären för utländsk valuta i såväl Frankrike som i övriga Europa, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

4 juni 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt