Loomis förvärvar logistikverksamhet i USA

Loomis amerikanska dotterbolag har förvärvat verksamhetsgrenen Global Logistics från Dunbar Armored, Inc. Förvärvet innebär att Loomis kommer att kunna utöka sitt serviceerbjudande i USA till att omfatta rikstäckande transporter och förvaring av ädelmetaller och andra värdeföremål, för inhemska och internationella kunder.

Köpeskillingen uppgår till 4 MUSD, motsvarande cirka 33 MSEK. Den förvärvade verksamheten har årliga intäkter om cirka 9 MUSD (75 MSEK) och sysselsätter cirka 100 anställda.

Majoriteten av intäkterna är inhemska och den förvärvade verksamheten kommer att rapporteras i segment USA.

– Dunbar Global Logistics passar väl in i Loomis och genom förvärvet erhåller Loomis amerikanska verksamhet nya kunder till det nyligen öppnade lokalkontoret i Louisville men även till New York och Los Angeles. Dunbar Global Logistics utvidgar också räckvidden för Loomis International och vi kommer att fortsätta utöka vår kundbas inom segmentet för att nå vårt mål att vara en ledande aktör inom kontant- och värdehanteringstjänster såväl nationellt som internationellt, säger Lars Blecko, koncernchef för Loomis AB.

Kevin Dunbar, VD och koncernchef för Dunbar kommenterar – Dunbar Global Logistics tillhör inte Dunbars kärnverksamhet och försäljningen innebär att vi kommer att kunna inrikta våra strategiska investeringar mot vår växande verksamhet inom värdetransporter, kontanthantering och cybersäkerhet. Jag är övertygad om att den här förändringen kommer att hjälpa oss nå våra strategiska mål, förstärka vårt bolag och skapa nya möjligheter för våra anställda.

Förvärvet förväntas ha en marginell positiv påverkan på Loomis resultat per aktie för 2015 och kommer att konsolideras från och med 1 november 2015.

2 november, 2015

Lars Blecko
Koncernchef och VD Loomis US 

Mobiltelefonnummer: +46 8 522 920 51   
E-post: lars.blecko@us.loomis.com         

Om Loomis: Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett   internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Dunbar: Dunbar är USAs största fristående säkerhets organisation som erbjuder helhetslösningar. Dunbar har sitt huvudkontor i Hunt Valley, Maryland och har stora expertkunskaper inom alla delar av säkerhetsindustrin. Sedan 1923 har Dunbar levererat trygghet till organisationer genom sina tjänster inom värdetransporter, kontanthantering och säkerhetssystem. Idag levererar Dunbar även säkerhetslösningar inom cybersäkerhet för att kunna förse sina kunder när deras affärer utvecklas. Dunbars kraftfulla erbjudanden inom säkerhetsindustrin har utvecklats under nästan ett sekel av erfarenhet och deras pålitliga och högkvalitativa tjänsteutbud möjliggörs genom hängivenhet till sina kunder, anställda och löpande investeringar inom innovativa teknologier.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl.08:15.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.