Loomis går in i Latinamerika genom förvärv i Argentina

 

Loomis har förvärvat det argentinska värdehanteringsföretaget Vigencia med ca 190 anställda. Företaget har knappt 40 värdetransportbilar, omsätter ca 60 MSEK och är i huvudsak verksamt i Buenos Aires-regionen. Förvärvet, som är Loomis första utanför Europa och USA, är inledningen på en bredare etablering i Latinamerika. Ledningen för Vigencia kommer att kvarstå.

Loomis strategi innebär bland annat att bolaget ska etablera sig på nya marknader i Latinamerika och östra Europa genom förvärv. Det finns flera skäl till valet av Latinamerika. Flertalet av länderna är kontantintensiva vilket innebär ett stort behov av värdetransporter, samtidigt som en stor del av kontanthanteringen sker inom bankerna. Det innebär att det finns goda förutsättningar för tillväxt. Ytterligare ett skäl är att Loomis har mångårig och omfattande erfarenhet av att bedriva värdehantering på den spanska marknaden som strukturellt har kopplingar till den latinamerikanska marknaden.

Den argentinska marknaden för värdehantering består av en stor aktör som står för ca 60 procent av verksamheten medan fyra medelstora samt ett antal lokala aktörer står för resterande marknad.

– Eftersom marknaden är fragmenterad finns det goda förutsättningar för oss att med Vigencia som bas nå vårt mål, att genom ytterligare förvärv och organisk tillväxt bli en av de två största aktörerna i Argentina. På sikt ser vi även samordningsmöjligheter med andra latinamerikanska länder, säger Loomis koncernchef Lars Blecko.

Förvärvet av Vigencia är Loomis femte sedan den nya strategin offentliggjordes i slutet av 2010.

Vigencia beräknas bidra positivt till Loomis resultatet redan under 2012.

2012-04-02

Lars Blecko
VD och Koncernchef

070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 390 operativa lokalkontor i 14 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar