Loomis i samarbete med Fryshuset – en investering i framtiden

Värdehanteringföretaget Loomis inleder ett långsiktigt samarbete med Fryshuset utifrån bolagets vision och målsättning att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige.

Samarbetet är unikt och bygger på att skapa en större förståelse för olikheter mellan ungdomar och myndighetsaktörer och tillsammans utveckla alternativa arbetsmetoder för bl.a. konflikthantering och trygghetsfrågor. Fokus kommer att ligga på det förebyggande arbetet.

Loomis kommer inom ramen för samarbetet att medverka vid Fryshusets seminarium under Almedalsveckan då Fryshuset lyfter debatten kring de socioekonomiska effekterna av näringslivets investeringar i förebyggande verksamheter för unga i riskzon.

– Genom samarbetet skapar vi en spännande brygga mellan näringsliv och ideell sektor för att på ett proaktivt sätt arbeta brottsförebyggande genom att stärka unga, säger Johan Oljeqvist, VD Fryshuset.

– Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser och kopplar dessa till vår kärnverksamhet, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Fryshuset är en aktör som genom sin verksamhet både sparar och tjänar pengar åt samhället. Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapar vi indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, säger Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB.

Fryshuset är idag en av Sveriges största ideella organisationer med stark attraktionskraft dit unga aktivt söker sig. Fryshuset verkar inom alla samhällssektorer och involverar och engagerar framgångsrikt företag, organisationer, myndigheter och renodlade bidragsgivare för att i samverkan med ungdomar finna och realisera nya, innovativa lösningar på samhällets mest aktuella utmaningar och problem.

Loomis har 15 lokalkontor och 1 200 medarbetare i Sverige med lokal förankring över hela landet. Loomis arbetar aktivt med CSR och hållbarhetsfrågor och kommer att samverka i flera brottsförebyggande projekt framöver för att förbättra situationen för ungdomar i riskzon.

2013-04-15

Patrik Högberg                                                        Lars Blecko
VD Loomis Sverige AB                                            VD och Koncernchef Loomis AB

Telefonnummer: 08-522 246 26                              Telefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.