Loomis koncernledning förvärvar aktier i Loomis

Loomis teckningsoptionsprogram 2009/2013 håller på att avslutas och i samband med detta har en finansiell institution åtagit sig att medverka till ett effektivt avslut för deltagarna i programmet. Koncernledningen har i samband med ovanstående meddelat att de sammantaget kommer att utnyttja cirka 283 700 teckningsoptioner för att teckna lika många Loomis B-aktier samt att de avyttrat cirka 627 000 teckningsoptioner till den finansiella institutionen.

Teckning av aktierna ska ske mellan 1 mars och 31 maj 2013 och teckningskursen är 72,50 kronor per aktie. Det sammantagna värdet koncernledningen har för avsikt att teckna aktier för uppgår till cirka MSEK 20,6.

2013-02-14

Lars Blecko                                                           Anders Haker
VD och koncernchef                                               CFO

Telefonnummer:  070-641 49 10                               Telefonnummer: 070-810 85 59

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl. 08:05.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar