Loomis publicerar Årsredovisning för 2011

Loomis årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

Årsredovisningen distribueras per post med början den 18 april 2012 till de svenska aktieägare som ej avböjt att erhålla en tryckt version. Årsredovisningen kan beställas genom ir@loomis.com.

Årsstämman hålls tisdagen den 8 maj 2012 kl.17.00 i salen AnnaRella på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Kommande informationstillfällen:

Årsstämma 2012, 8 maj 2012.
Delårsrapport januari – mars 2012, 8 maj 2012
Delårsrapport januari – juni 2012, 1 augusti 2012
Delårsrapport januari – september 2012, 9 november 2012
Helårsrapport januari – december 2011, 6 februari 2013

2012-04-17

Lars Blecko
VD och Koncernchef
Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar