Loomis publicerar Årsredovisning för 2014

Loomis årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de svenska aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version. Årsredovisningen kan beställas genom ir@loomis.com.

Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport        januari – mars            6 maj 2015
Delårsrapport        januari – juni              31 juli 2015
Delårsrapport        januari – september   6 november 2015
Helårsrapport        januari – december    4 februari 2016

Loomis årsstämma kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2015 kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm.

2015-04-15

Jarl Dahlfors
Vd och koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 13:15.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.