Loomis skapar ett unikt serviceerbjudande genom strategiskt samarbete med NCR

Loomis förstärker sitt tekniska serviceerbjudande i Storbritannien genom ett samarbetsavtal med NCR, där NCR övertar driften av teknisk service för uttagsautomater. I avtalet ingår att Loomis köper tjänster av NCR för att kunna erbjuda sina bankkunder fortsatt högkvalitativ service av uttagsautomater.
Genom samarbetet skapas också konkurrensfördelar och förutsättningar till ett unikt utbud av kombinerade servicetjänster med möjlighet till nya affärer i Storbritannien.

Totalt berörs ca 150 tekniska medarbetare som byter arbetsgivare men delvis kommer att arbeta för samma kunder.

Affären är inledningen av en effektivisering av verksamheten i Storbritannien. Ansvarig är Kenneth Högman, Regionchef Northern Europe tillika landschef för Loomis UK Ltd.

– Genom samarbetet får vi en partner med en stark organisation för teknisk service över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna ett unikt servicekoncept för uttagsautomater, säger Kenneth Högman.

2013-02-13

Kenneth Högman                                                    Lars Blecko
Regionchef Northern Europe och                              VD och Koncernchef Loomis AB
landschef Loomis UK Ltd.

Telefonnummer: +44 7900 871063                            Telefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013 kl. 09:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar