Loomis styrelseordförande utsatt för förfalskad konkursansökan

Den 10 juli 2017 blev Alf Göransson, styrelseordförande, försatt i konkurs av Stockholms tingsrätt, utan kontakt innan beslut. Alf Göransson har därmed blivit avförd som bolagets styrelseordförande enligt Bolagsverkets formella rutiner.

Tingsrättens beslut är grundat på en förfalskad ansökan i vilken Alf Göransson begär sig själv i konkurs. Händelsen har polisanmälts och konkursbeslutet har överklagats till hovrätten. Den av tingsrätten utsedde konkursförvaltaren är vidtalad och uppger att han kommer att tillstyrka överklagandet av konkursbeslutet, som därmed förväntas undanröjas. Även Bolagsverkets beslut om avförande kommer att överklagas. Om konkursbeslutet senare upphävs efter överklagande, ankommer det dessutom på Bolagsverket att återställa den tidigare registreringen.

12 juli 2017

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker 
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.