Loomis Sverige AB får förnyad auktorisation att bedriva värde-transporter

Loomis svenska dotterbolag har av länsstyrelsen i Stockholm fått förnyad auktorisation för att bedriva värdetransporter. Under de senaste två åren har Loomis Sverige AB, i samråd med berörda myndigheter, arbetat aktivt med att förbättra utbildning och rutiner. De brister som låg bakom länsstyrelsens besked under hösten 2007 om att dra in tillståndet har åtgärdats.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar