Loomis tillsätter Chief Innovation Officer, Chief Investor Relations Officer och ny CFO

I september 2017 lanserade Loomis en ny strategi för perioden 2018-2021 med den tydliga ambitionen att driva och leda omvandlingen av kontanthantering i samhället. Ett av flera initiativ för fortsatt affärsutveckling var skapandet av ett innovationscenter.

Chief Innovation Officer utsedd

Kristoffer Wadman har utsetts till Chief Innovation Officer (CINO) och kommer att tillträda sin position senast den 1 juni 2018. Kristoffer kommer närmast från ASSA ABLOY som chef för affärsutveckling, Skandinavien. Kristoffer har varit verksam inom ASSA ABLOY sedan 2015 och har en civilingenjörsexamen i ”Automation & Mechatronics” från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kristoffer kommer att vara baserad i Stockholm och kommer att rapportera till Loomis vd och koncernchef. Kristoffer kommer att vara medlem i Loomis koncernledning.

Chief Investor Relations Officer utsedd

Loomis verksamhet har expanderat sedan börsintroduktionen 2008. Loomis bedriver idag verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 lokalkontor i drygt 20 länder och strategin är fortsatt tillväxt. Loomis kommer därför, för att ytterligare stärka tillgängligheten gentemot externa intressenter, att etablera en permanent roll som Chief Investor Relations Officer.

Loomis nuvarande CFO, Anders Haker, har utsetts till Loomis nya Chief Investor Relations Officer (CIRO). Han kommer att tillträda sin position under tredje kvartalet i år och vara baserad i Houston, Texas, USA. Anders kommer att rapportera till CFO för Loomis.

Ny Chief Financial Officer utsedd

Kristian Ackeby har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) för Loomis. Han kommer att tillträda sin position under tredje kvartalet i år. Kristian kommer närmast från Lindab där han varit CFO sedan 2015 och han har en Kandidatexamen i ekonomi från Högskolan i Skövde, Sverige.

Kristian kommer att vara baserad i Stockholm och kommer att rapportera till Loomis vd och koncernchef. Kristian kommer att vara medlem i Loomis koncernledning.

 Jag vill välkomna Kristoffer, Anders och Kristian till sina respektive roller inom Loomis. Det är min övertygelse att dessa utnämningar skapar bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av vår fastställda strategi, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

14 februari 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.